Helaas is dit niet altijd het geval. Wanneer het tandvlees aangeraakt wordt door een tandenstoker of een instrument van een mondhygënist kun je merken of het gaat bloeden. Bloedend tandvlees betekent ontstoken tandvlees.
Soms is er wat meer aandacht nodig voor het tandvlees en is het tandsteen op meerdere plekken in de mond aanwezig. Het kan dan zinvol zijn uitgebreidere mondhygiënische zorg te krijgen.
Wanneer er sprake is van een restitutie verzekering met een aanvullend deel voor tandheelkunde dan wordt in de meeste gevallen de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. In uw polisvoorwaarden staat vermeld welke voorwaarden de verzekeraars stellen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook is er vaak een maximum verbonden aan het bedrag wat per jaar gedeclareerd mag worden. Tot de leeftijd van 18 jaar wordt tandheelkundige zorg volledig vergoed.
Tot voor kort was dit het geval. Door een wetswijziging is dat niet langer noodzakelijk. De mondhygiëniste is rechtstreeks toegankelijk geworden.
Dat kan zeker. Juist bij kinderen is het belangrijk te investeren in de preventie. Samen streven we ernaar het gebit gaaf en gezond te houden. Natuurlijk blijft het ook van belang de tandarts voor de halfjaarlijks controle te bezoeken.